Spoločnosť AGRO-FOX, s.r.o. vznikla v roku 2011. Jej primárnym predmetom podnikania je poľnohospodárska činnosť či už rastlinná alebo živočíšna výroba. Okrem toho sa zaoberá poradenstvom, kúpou tovaru na účel konečného predaja, poskytovaním služieb v rybárstve, poľovníctve a lesníctve.

agrofox