AGRO-FOX, s.r.o.

1. Nový svet 814/21
Dvory nad Žitavou 941 31

IČO: 46 116 206

IČ DPH: SK 2023243255

Kontaktná osoba: JUDr. Martin Záhumenský

T. č. : +421908701285

E.mail: martinzahumensky@yahoo.com

Číslo účtu: 2929855429/1100

IBAN: SK38 1100 0000 0029 2985 5429