AGRO-FOX, s.r.o.

Veľké Lovce 363
Veľké Lovce
941 42

 

IČO: 46 116 206

IČ DPH: SK 2023243255

 

Kontaktná osoba: Viliam Korpáš

T. č. : +421908785680

E.mail: vilo.korpas@gmail.com

 

Číslo účtu: 2929855429/1100

IBAN: SK38 1100 0000 0029 2985 5429